Verzuimbegeleiding

De verzuimbegeleiding binnen Covades wordt uitgevoerd door een team van bedrijfsarts en casemanager.

De casemanager is het eerste aanspreekpunt van de verzuimer. De casemanager werkt in een zogenaamde taakdelegatie constructie met de bedrijfsarts. De bedrijfsarts mag wettelijk gezien bepaalde taken delegeren naar andere functionarissen. De functionaris is niet per definitie een arts. Uiteraard zijn aan het delegeren van taken duidelijke eisen en voorwaarden gesteld. De bedrijfsarts is in alle gevallen eindverantwoordelijk. De bedrijfsarts houdt scherp toezicht op de functionaris waaraan de taken zijn gedelegeerd.

In de praktijk betekent dit dat de casemanager de medische verzuimsituatie uitvraagt en dit voorlegt aan de bedrijfsarts. De bedrijfsarts interpreteert de informatie en stelt een begeleidingsplan op. Hierin bepaalt de bedrijfsarts ook wie de begeleiding voor zijn rekening neemt (fysiotherapeut, psycholoog, bedrijfsarts of casemanager).

De verantwoordelijke bedrijfsarts is en blijft verantwoordelijk voor de begeleiding.

De dienstverlening

Is gericht op een positief persoonlijke benadering. Transparant, open en direct. Gericht op het gegeven dat jij je nu bewust bent van de mogelijkheden om anders met je uitval om te gaan. Zodat je gaat werken aan je eigen (werk)geluk.

De klant

Onze klanten kiezen voor positiviteit. Ze kiezen voor anders. De klanten realiseren zich dat mensen het verschil maken. Dat de betekenis van werk voor mensen een direct positief effect heeft op het functioneren van de organisatie. In al haar facetten.

De intentie

Meer werkgeluk, gezondheid, energie, professionaliteit en vertrouwen. Als aansluiting daarop kunnen mensen werkelijk zélf de keuze maken om nu optimistisch naar het leven te kijken. Misschien niet de hele week, misschien niet de hele dag, waar wel nu!

Interesse?

Neem contact met ons op!