Klachten procedure

Covades streeft altijd naar een optimale dienstverlening waarbij de verwachtingen van onze opdrachtgevers en die van de medewerkers die aan onze zorg zijn toevertrouwd, wordt overtroffen. Desalniettemin kan het voorkomen dat er teleurstellingen ontstaan. Covades beschouwt die teleurstellingen als een kans om de dienstverlening te verbeteren. Om diegene die niet tevreden is en een klacht wil indienen te verzekeren van een goede afhandeling heeft Covades een duidelijke klachtenprocedure met verschillende stappen.

 1. Klacht indienen

  Wanneer U een klacht heeft van niet medische aard, kunt u uw klacht indienen via onze website www.covades.nl/contact of direct per e-mail naar info@covades.nl. Wanneer u liever uw klacht per post wil adresseren, kunt u dit sturen naar:

  Covades
  t.a.v. de Kwaliteitsmanager
  Postbus 3038
  4700 GA ROOSENDAAL

  Heeft u een klacht van medische aard dan kunt u de klacht alleen per post indienen en richten aan:

  Covades
  T.a.v. de Stafarts
  Postbus 3038
  4700 GA ROOSENDAAL

  U ontvangt binnen maximaal drie dagen na ontvangst een bevestiging van ontvangst. Covades handelt de klacht binnen drie weken af.

 1. Klacht behandeling

  Afhankelijk van de aard van de klacht (medisch of niet-medisch) neemt respectievelijk de stafarts of de kwaliteitsmanager contact met u op met het doel om de klacht te bespreken en volledig te kunnen begrijpen. Hierna wordt de klacht binnen Covades onderzocht en intern met betrokkenen besproken en gewogen.

 2. Resultaat van de uitspraak

  Op basis van de verzamelde informatie wordt de klacht gewogen en wordt hier een gemotiveerde conclusie aan verbonden. Indien de klacht (deels) gegrond is, wordt aangegeven welke verbeter-acties Covades gaat aanbrengen en/of al aangebracht heeft. In geval naar oordeel van Covades het een ongegronde klacht betreft, zal Covades dit uiteraard gemotiveerd naar voren brengen. U ontvangt schriftelijk een motivatie van de uitspraak.