mensen inzetbaar vitaal gezond covades

Eigen regie over inzetbaarheid voor de werknemers

En de werkgever faciliteert.

Covades stimuleert werkgevers te investeren in gezondheid en betrokkenheid van werknemers. Bijvoorbeeld met inzicht in de fysieke en mentale gezondheid van uw werknemers. Zodat u gezond kan ondernemen.

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Inzicht in de fysieke en mentale gezondheid is dé meerwaarde van een Preventief Medisch Onderzoek. Hiermee zet u gerichte interventies in. Deze dragen bij aan de inzetbaarheid van uw werknemers. Want ze zorgen voor groei in werkvermogen en productiviteit. Bovendien leidt het tot een daling van het (kort en lang) verzuim. Vitaliteitsbeleid levert dus harde resultaten op.

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Elke werkgever beschikt over een actuele RI&E. Als het goed is. Dit is een lijst met risico's binnen uw bedrijf. Deze lijst wordt aangevuld met een plan met oplossingen voor de risico's. U kunt ook kiezen voor een dynamische RI&E. Hiermee geeft u gezond en veilig werken systematisch de aandacht die het verdient. Samen met uw werknemers verbetert u continu de arbeidsomstandigheden in uw organisatie.

Duurzame InzetbaarheidsIndex

Maak werknemers bewust van hun inzetbaarheid. Dit kan met behulp van de DIX. De DIX is de, door TNO ontwikkelde, Duurzame InzetbaarheidsindeX. Hiermee krijgen werknemers inzicht in hun

 • Gezondheid en Energie;
 • Vakkennis en Vaardigheden;
 • Motivatie en Betrokkenheid;
 • Werk-Privé balans;
 • Persoonlijk Leiderschap
 • Veranderbereidheid
 • Veerkracht.

Met deze inzichten gaan werknemers actief met hun aandachtspunten aan de slag.

Inzetbaarheidsbeleid

Hiermee borgt u uw aanpak van de inzetbaarheid van uw werknemers met beleid. Voor nu en voor in de toekomst.
Volgens de definitie van TNO gaat duurzame inzetbaarheid over

 • Gezondheid en energie;
 • Vakkennis en vaardigheden;
 • Balans werk-privé;
 • Motivatie en commitment

U borgt hiermee structurele aandacht voor onder andere psychosociale arbeidsbelasting (PSA), stress en werkdruk. Vanuit bewustwording stimuleert Covades een positieve gedragsverandering. Uw werknemers nemen daardoor verantwoordelijkheid en komen in actie.

Het Covades portaal

Met het Covades portaal maken uw medewerkers hun eigen actieplan(nen). Ze maken verdiepende tests en versterken zich met effectieve oplossingen.

Hiermee draagt u bij aan gezond en gelukkig werken. En onderneemt u gezond.
Als werkgever krijgt u toegang tot gevalideerde onderzoeksinstrumenten en slimme managementinformatie. Bovendien krijgt u inzicht in de voortgang en in de effecten.

kosten baten tool duurzame inzetbaarheid return on investment investering covades

Grip op strategisch HRM beleid

Het beleid is gericht op vitale medewerkers, met hart voor de zaak. Die zich blijven ontwikkelen. Het doel is om hiermee verzuim en kosten te verminderen. En om de organisatie gezond, concurrerend en agile te maken. Maar hoe onderbouwt u deze investering? Wat zijn de kosten en de baten? De Kosten Baten-tool Duurzame Inzetbaarheid (KOBA-DI tool) biedt uitkomst met een gedegen financiële onderbouwing. Hiermee verrijkt u uw strategisch HRM beleid met een business case en inzicht in de return on investment op uw investeringen. De tool maakt gebruik van unieke referentiedata over duurzame inzetbaarheid. Deze data komen uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) en de Werkgeversenquête Arbeid (WEA), die TNO samen met het CBS beheert. De tool is zeer gebruiksvriendelijk.

kosten baten tool duurzame inzetbaarheid return on investment investering covades