Alles over duurzame inzetbaarheid van onze beroepsbevolking

Marc van der HoekDuurzame Inzetbaarheid

De nieuwe arbeidsmonitor van TNO “Duurzame inzetbaarheid in Nederland” is uit. Hierin staat alles over de duurzame inzetbaarheid van de Nederlandse beroepsbevolking. Wij geven je alvast een aantal interessante uitkomsten!

Eén van de belangrijke uitkomsten gaat over gezondheid.

Gezondheid blijkt een van de belangrijkste voorspellers van duurzame inzetbaarheid. Dat geldt zowel voor de beleefde gezondheid als de aan- of afwezigheid van gezondheidsproblemen. Persoons- en werkkenmerken zijn van invloed op de relatie tussen gezondheid en duurzame inzetbaarheid. Het is mogelijk om de negatieve invloed van een slechte gezondheid op de duurzame inzetbaarheid te beperken. Dat kan door veel regelmogelijkheden op het werk te bieden. De relatie tussen leefstijl en indicatoren van duurzame inzetbaarheid is nog niet overtuigend aangetoond. Mogelijk heeft leefstijl pas op langere termijn een effect.

De impact van ontwikkelingen in technologiegebruik

Uit de resultaten blijkt dat de digitalisering omvangrijk is. Robotisering is echter nog beperkt. Het aantal werknemers met ‘klassieke’ machine-arbeid neemt af. Binnen de arbeidssituatie met zowel machine-als computer-arbeid zien we de meeste zorgen voor wat betreft de duurzame inzetbaarheid. Dit betreft echter slechts een kleine groep werknemers.

Interessant zijn ook de werkgeversmaatregelen voor langer doorwerken

Steeds meer bedrijven nemen maatregelen zodat hun medewerkers langer kunnen doorwerken. Werkgevers kiezen vaker voor ontziemaatregelen dan voor stimuleringsmaatregelen. Generieke maatregelen voor langer doorwerken worden vaker getroffen in grote bedrijven, non-profit bedrijven en bedrijven die zijn aangesloten bij een brancheorganisatie. Onder de sectoren loopt de onderwijs- en overheidssector hierbij voorop. Het bieden en benutten van ruimte voor individuele maatwerkafspraken over werk en/of arbeidsvoorwaarden is vooral populair wanneer de afspraken gaan over functie-inhoud (werkprestaties, ontwikkeling/opleiding, en taakinhoud). In mindere mate wanneer ze gaan over arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld salaris, werktijden). Het aangesloten zijn bij een brancheorganisatie gaat gepaard met minder ruimte voor en benutting van maatwerkafspraken. Zowel generieke DI-maatregelen als individueel maatwerk lijken samen te hangen met bedrijfsprestaties en inzetbaarheid en belastbaarheid van personeel. De gevonden verbanden zijn klein en zeggen niets over causaliteit.

Het voeren van effectief duurzaam inzetbaarheidsbeleid vereist een goede en structurele monitoring van duurzame inzetbaarheid, zowel op het niveau van de werkenden als op het niveau van beleid en maatregelen van werkgevers, branches en overheid. TNO heeft daarom in nauw overleg met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de ‘Monitor Duurzame Inzetbaarheid’ ontwikkeld. Het model voor de Monitor Duurzame Inzetbaarheid ziet er als volgt uit:

Model voor de Monitor Duurzame Inzetbaarheid. Covades
Wil je meer weten? Lees alles via deze link die hier staat. Dan kom je bij de nieuwe arbeidsmonitor van TNO “Duurzame inzetbaarheid in Nederland”.